Veiligheid & leefregels

Verkeer
Jaarlijks neemt de Verkeerscommissie samen met de Gemeente, andere scholen en instanties deel aan het VEBO overleg. Tijdens dit overleg worden er allerlei activiteiten ontplooid om de veiligheid te verhogen en probeert onze verkeerswerkgroep aanpassingen in de infrastructuur gedaan te krijgen. Dit o.a. met behulp van een verkeersanalyse. Knelpunten die hieruit naar voren komen krijgen de aandacht en we mogen ons verheugen dat een aantal al is gerealiseerd!

 

Pestprotocol
Ook is er op school een pestprotocol aanwezig. Dit protocol geeft leerkrachten van groep 1 tot en met 8 richtlijnen voor het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag. De in dit protocol beschreven aanpak en richtlijnen zijn in samenspraak met leerkrachten, leerlingen en ouders gemaakt.

Klik hier voor het pestprotocol.

Leefregels
1. Ik luister naar jou, maar jij luistert ook naar mij.
2. Iedereen is anders en ziet er anders uit, maar dat is nog geen reden dat je iemand buitensluit.
3. Alleen zijn is niet fijn, speel samen in de klas en op het plein.
4. Lelijk praten doen we niet over elkaar, zeg het tegen hem of haar.
5. Als je gepest wordt, voel jij je naar, je hoort er niet bij, ze vinden je raar. Hou dit niet geheim, vertel het thuis, maar de meester of juf staat ook voor jou klaar.
6. Schoppen, schelden, slaan doet pijn, dat vinden we niet fijn.
7. Ruzie? Stap 1: Zeg tegen de ander dat je het niet leuk vindt en vraag hem/haar ermee te stoppen. Stap 2: Houdt de ander niet op? Ga dan naar de meester of juf.
8. Een grap is goed als hij niet ten koste gaat van de ander en de ander er ook om kan lachen.
9. Doe met andermans spullen alsof het van jou is, dan blijft het mooi en gaat er niets mis.
10. Praten helpt meer dan geweld, wie het met zijn/haar mond oplost is een held.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?