MR

De medezeggenschapsraad (MR)

Op onze school bestaat de MR momenteel uit maximaal 10 personen nl. 5 teamleden en 5 ouders. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar, waarna nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Iedere ouder kan zich hiervoor kandidaat stellen. De MR komt ongeveer zeven keer per jaar in vergadering bij elkaar.

Samenstelling van de MR:
Voorzitter: Marianne Mulder (personeel)
Vice-voorzitter: Claudia Maessen (personeel)
Secretaris: Juul Jeurninck (ouder)
Penningmeester: Elise Sanders (ouder)

Leden:
Jeroen Benneheij (ouder)
Saartje Zijlstra (ouder)
Jolijn van Herten (personeel)
Daniëlle Broens (personeel)
Angelika van der Wallen (personeel)

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?