Vertrouwen – Betrokkenheid – Eigenheid – Kwaliteit

Vertrouwen – Betrokkenheid – Eigenheid – Kwaliteit

Wij zien openbare basisschool Aan de Roer als een school die kwalitatief goed onderwijs biedt dat voldoet aan de Wet Primair Onderwijs vanuit de overtuiging dat kinderen een intrinsieke behoefte hebben zich breed te ontwikkelen. Aan de Roer is naast een leerinstituut ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen die zij nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid passende doelen te bereiken. Dit dragen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden: Vertrouwen – Betrokkenheid – Eigenheid – Kwaliteit

Direct regelen

Kom kennis maken

Hoe ziet een schooldag op OBS Aan de Roer eruit? Persoonlijk kennismaken met onze school? Dit kunt u hier

Schoolgids downloaden

Wilt u meer informatie over onze school en het onderwijs? Dit vindt u in onze schoolgids. Download schoolgids

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?